Dâng hương Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú

08:47, 17/04/2024 [GMT+7]

 

Dâng hương Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú
Dâng hương Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú

Sáng ngày 16.4, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú tại tỉnh Hà Tĩnh. Dự lễ dâng hương, tỉnh Phú Yên có đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí trong đoàn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân trước những công lao to lớn của  đồng chí Cố Tổng Bí thư  đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trước anh linh của cố Tổng Bí thư Trần Phú, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các thành viên trong đoàn nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc.

    Nguyễn Tâm – Mạnh Hải