LỆNH CẤM BIỂN

14:33, 30/10/2019 [GMT+7]

LỆNH CẤM BIỂN

          Căn cứ Công điện số 16/CĐ-TWPCTT ngày 29/10/2019 về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ

          Xét đề nghị của Bộ chỉ huy Bộ đôi Biên phòng tỉnh tại Văn bản số 06/BC-BCH ngày 30/10/2019 về việc đề nghị cấm biển.

Để triển khai thực hiện tốt công tác cấm biển và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển khi có bão (cơn bão số 05). UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

RA LỆNH:

 1. Việc cấm biển và kết thúc cấm biển

Chủ tịch UBND các huyện Đông Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa thông báo cấm không cho các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển, thời gian bắt đầu cấm biển từ 12 giờ ngày 30/10/2019. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản phối họp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của thời tiết để chủ động thông báo, cho ngư dân (chủ phương tiện tàu thuyền) hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch sản xuất cho phù hợp đảm bảo an toàn khi hành nghề.

2. Về bảo đảm an toàn người và phương tiện hoạt động trên biển

- UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sửa chữa, đóng tàu và các hoạt động vận tải biển khác triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và TKCN theo Kế hoạch đã được xây dựng.

- Đối với các tàu, thuyền hoạt động khai thác đánh bắt thủy, hải sản trên biển: Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương ven biển triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trên biển nghiêm túc thực hiện khi có thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, neo đậu của các cơ quan, đơn vị liên quan. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu.

Nhận được Lệnh cấm biển, UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và các tổ chức, cá nhân khẩn trương chấp hành nghiêm túc lệnh cấm./.