Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2019

10:33, 25/10/2019 [GMT+7]

 

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2019
Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2019


Sáng 24/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11/2019. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo các chuyên đề: Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; Hoạt động của quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Hội nghị 11 đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác./.

Đức Hưng