Kiểm tra công tác Cải cách tư pháp tại huyện Phú Hòa

10:26, 03/10/2018 [GMT+7]

 

Kiểm tra công tác Cải cách tư pháp tại huyện Phú Hòa
Kiểm tra công tác Cải cách tư pháp tại huyện Phú Hòa


Ngày 2/10, đoàn công tác BCĐ CCTP tỉnh do đồng chí Lương Minh Sơn, PBT TT Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan tư pháp huyện Phú Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn huyện Phú Hòa từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Từ năm 2016 đến nay, công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn huyện Phú Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan tư pháp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, tập trung, chất lượng cán bộ không ngừng được nâng cao, công tác phối hợp giữa các cơ quan được quan tâm chú trọng; năm 2018, TAND huyện đã áp dụng mô hình phòng xử án mới, chất lượng tranh tụng tại tòa từng bước được nâng lên. Hoạt động giám sát của các cơ quan, đoàn thể được được đẩy mạnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí PBT TT Tỉnh ủy Lương Minh Sơn đề nghị các cơ quan tư pháp huyện Phú Hòa cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 49 và Kết luật 92 về chiến lược Cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp cần có sự phối hợp tốt trong xử lý công việc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với việc nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân. Đồng chí cũng lưu ý, huyện Phú Hòa cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, qua đó, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân./.

Đức Hưng