Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến làm việc với Sở KH và ĐT

08:50, 31/05/2018 [GMT+7]

Chiều 30/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến có buổi làm việc với Sở KH và ĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành kế hoạch và đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến làm việc với Sở KH và ĐT
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến làm việc với Sở KH và ĐT


Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành trong 6 tháng đầu năm, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Theo đó, với vai trò và nhiệm vụ của mình, thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản lý đầu tư; tham mưu huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến ghi nhận những nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm thông tin và phối hợp với đơn vị, sở, ngành để tăng cường công tác dự báo tình hình; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; cải tiến các hình thức tổ chức thực hiện các thủ tục trong xây dựng cơ bản… Riêng trong công tác chuẩn bị đầu tư, cần rà soát lại để đề xuất bãi bỏ các trình tự thủ tục không hợp lý. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư có sự đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu; tập trung chú ý công tác nhân sự, đào tạo chuyên môn sâu, tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác; tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp, hoạt  động  mang tính chiều sâu, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, cũng như thực hiện có hiệu quả những mục tiêu các nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch UBND tỉnh giao.

An Bang