Tuy An: Triển khai sản xuất vụ hè thu và vụ mùa 2018

11:17, 23/05/2018 [GMT+7]

 

Tuy An: Triển khai sản xuất vụ hè thu và vụ mùa 2018
Tuy An: Triển khai sản xuất vụ hè thu và vụ mùa 2018

 

Chiều 21/5, UBND huyện Tuy An tổ chức tổng kết vụ sản xuất đông xuân 2017 - 2018 và triển khai sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2018.

Trong vụ lúa đông xuân 2017 - 2018, huyện Tuy An đưa vào sản xuất 2.808ha cây lúa, năng suất thu hoạch bình quân đạt 70,2 tạ/ha, tăng 6,2 tạ/ha, sản lượng thu hoạch đạt trên 19.710 tấn, tăng gần 2.145 tấn so với vụ lúa cùng kỳ năm trước. Các loại cây trồng khác cũng được duy trì diện tích và sản lượng, như bắp 560ha, năng suất đạt 54,6 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha, sản lượng đạt 3.058 tấn; 510ha sắn, năng suất 158 tạ/ha; cây mía 850ha, năng suất thu hoạch bình quân đạt 512 tạ/ha,…

Trong vụ hè thu 2018, huyện Tuy An sẽ đưa vào sản xuất 2.812ha lúa và một số cây trồng khác. Theo kế hoạch, sẽ tiến hành xuống giống gieo sạ lúa hè thu từ ngày 25/5 đến 15/6; và lúa vụ mùa sẽ xuống giống từ ngày 25/7 đến 10/8/2018, sau khi đã thu hoạch dứt điểm các loại cây màu.

Khắc Nho