Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

09:22, 17/10/2020 [GMT+7]

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng