Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

09:53, 04/07/2019 [GMT+7]

 

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng


Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, UBND tỉnh vừa chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Hạt kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền địa phương cấp xã, các Tổ, Đội chữa cháy rừng ở cơ sở rà soát, kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong chữa cháy rừng; phân công lực lượng ứng trực 24/24h hàng ngày trong suốt mùa nắng nóng tại các chòi canh lửa, trạm bảo vệ rừng và Văn phòng Ban Chỉ huy.

Đối với các khu rừng trọng điểm và các khu rừng nguy cơ cháy rừng cao bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát người ra vào rừng, ngăn chặn các hành vi đưa lửa vào rừng; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế, dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng của người dân; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Đối với các khu rừng gần với khu dân cư, kho tàng, khi xảy ra cháy, phải chủ động có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và của Nhà nước; có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các lực lượng và nhân dân khi tham gia chữa cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh tăng cường, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát khắc phục ngay những tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của địa phương, chủ rừng để phù hợp với tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân, thủ phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng, không ứng cứu kịp thời, gây thiệt hại lớn.

Lê Biết - Mỹ Luận