Gần 60.000 người tham gia bảo hiểm xã hội

10:54, 02/07/2019 [GMT+7]

 

Gần 60.000 người tham gia bảo hiểm xã hội
Gần 60.000 người tham gia bảo hiểm xã hội


Theo BHXH tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, có 59.388 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn (BHTN), đạt gần 90% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 1.155 người so với cùng kỳ năm trước. Trong khoảng thời gian này, đơn vị giải quyết cho hơn 11.400 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN; tổng số tiền chi trả BHXH, BHYT, BHTN hơn 534 tỉ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, BHXH tỉnh tiếp tục khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm đạt và vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam và HĐND tỉnh giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành, kiểm tra tại các đơn vị vi phạm luật BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của ngành; tổ chức xét duyệt kịp thời và chú trọng kiểm soát quá trình giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động; xử lý kịp thời các vướng mắc, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng sự hài lòng cho người tham gia BHYT./.

Thế Hoan