Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh- tại đơn vị bầu cử số 3

11:40, 17/05/2021 [GMT+7]

 

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh- tại đơn vị bầu cử số 3
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh- tại đơn vị bầu cử số 3

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa phối hợp  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Xuân tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của 3 xã, thị trấn tại huyện Đồng Xuân với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026,đơn vị bầu cử số 3.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các ứng cử viên cũng đã trình bày chương trình hành động trước cử tri, trong đó có đề cập tới những nội dung cụ thể, sát với nhiệm vụ công tác cũng như thực tiễn của địa phương, nhằm hướng đến nhiệm vụ bảo vệ các quyền lợi của cử tri.

Nhân Đức - Khắc Sĩ