Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

22:05, 26/04/2021 [GMT+7]

 

Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

 

Sáng 25/4, tại trụ sở Chính phủ, TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896), giai đoạn 2013-2020 chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên.

Đến nay, trong tổng số 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục hành chính, chiếm 58,2%. Trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 thủ tục hành chính; đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 thủ tục hành chính; cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 thủ tục hành chính.

Chính phủ, Bộ Công an đã bấm nút khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân hoàn thành trước ngày 1/7 năm nay, cùng với thời điểm Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực thi hành.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, sự ra đời của Đề án 896 đã tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội... Đây là một đề án lớn, có ý nghĩa quyết định trong xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương đã và sẽ cần nỗ lực không ngừng, cố gắng triển khai quyết liệt...

Đắc Lâm