Đôn đốc thực hiện các quy định của Luật bảo hiểm xã hội

08:28, 14/03/2018 [GMT+7]

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, đặc biệt là việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hơp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kim tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH trên địa bàn tỉnh, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy chứng nhận hoạt động, cấp giấy phép hoạt động và cơ quan Thuế trên địa bàn tỉnh nắm bắt số lượng lao động, biến động lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để đôn đốc người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, chú trọng đến nhóm đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động tại các hộ kinh doanh cá thể; đẩy nhanh tiến độ mở rộng diện bao phủ của chính sách, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Trung ương và tỉnh giao. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, trong đó tập trung vào đối tượng người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng theo quy định. 

Tiếp tục đy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH; đặc biệt ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết cấp sổ BHXH và giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng tham gia BHXH bắt buộc.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, đặc biệt là việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho người dân thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT, đảm bảo kế hoạch tỉnh giao.

Mỹ Luận

Nguồn Cổng thông tin điện tử Phú Yên