Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới

22:06, 15/08/2017 [GMT+7]

    

Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới
Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới

 

    Hội thảo đã thông qua 3 tham luận về đánh giá việc thực hiện luật bình đẳng giới trên một số lĩnh vực tại địa phương và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật bình đẳng giới như: Khái quát kết quả 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; Đánh giá thực trạng thực hiện Bình đẳng giới trong công tác cán bộ nữ của tỉnh; Kết quả thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền của Hội LHPN tỉnh theo quy định tại Điều 29, 30, 31 của Luật Bình đẳng giới, những đề xuất, kiến nghị trong việc nâng cao vai trò của các cấp Hội trong việc thực hiện Luật bình đẳng giới.

    Nhìn chung, so với giai đoạn trước năm 2010, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh đã có sự nâng lên rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh quản lý, lãnh đạo đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành có sự quan tâm.

    Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới của Phú Yên trong 10 năm qua. Đồng thời đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tỉnh Phú Yên thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020./.

Nguyễn Yên – Hoàng Trúc