Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" kiểm tra kết quả thực hiện tại tỉnh Phú Yên

08:28, 21/07/2023 [GMT+7]

 

Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kiểm tra kết quả thực hiện tại tỉnh Phú Yên
Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kiểm tra kết quả thực hiện tại tỉnh Phú Yên

Sáng 20/7, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm Trưởng đoàn, kiểm tra về kết quả thực hiện Cuộc vận động tại tỉnh Phú Yên trong thời gian qua. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kiểm tra kết quả thực hiện tại tỉnh Phú Yên
Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kiểm tra kết quả thực hiện tại tỉnh Phú Yên

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Cuộc vận động đã được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân của tỉnh tích cực hưởng ứng; nhận thức đúng đắn hơn khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam... Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo, trong thời gian qua tại tỉnh Phú Yên, công tác tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm phổ biến sâu rộng.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ tỉnh và Trung ương đều cho rằng, để đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, đồng bộ hơn nữa. Đồng thời cần có sự hỗ trợ của Nhà nước để hàng Việt Nam phát triển ổn định trên thị trường, cùng với đó thực hiện tốt công tác kiểm soát, quản lý đối với các sản phẩm hàng hóa bán qua online... Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy - Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương của tỉnh trong việc triển khai, đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với chương trình hành động cụ thể.

Theo BCĐ Trung ương, sau hơn 10 năm tổ chức thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Đến nay có 63/63 Tỉnh ủy, Thành ủy thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động; nhiều địa phương trong cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo đến cấp xã... Hiện nay trên thực tế đã có trên 60% người dân đã thường xuyên mua hàng Việt Nam.

An Bang, Quốc Hoàn