Tuy An: sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:37, 13/07/2023 [GMT+7]

 

Tuy An: sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tuy An: sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 11/7, huyện ủy Tuy An tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng huyện Tuy An đã nỗ lực triển khai, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng. Đưa tổng giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2020-2023 tăng bình quân hàng năm 15,22%, tăng 0,28% so với Nghị quyết. Tổng vốn đầu tư phát triển giữa kỳ ước đạt hơn 10.500 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm 12,7%. Thu nhập bình quân đầu người (ước năm 2023) đạt 59,8 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 9%....

Tuy An: sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tuy An: sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, như 14/14 xã chưa thực hiện đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới. 02 xã An Chấn và An Ninh Tây thực hiện chưa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Chí Thạnh chưa đạt chuẩn đô thị văn minh. Tiêu chí huyện nông thôn mới thực hiện đạt 03/09 tiêu chí. Tiêu chí xây dựng đô thị loại IV chỉ đạt 1/5 tiêu chí.

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện ủy Tuy An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Cấp ủy Đảng, Chính quyền phát huy nội lực, tạo các điều kiện thuận lợi để thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững./.

KHẮC NHO