HĐND huyện Tuy An (Khóa XVIII) khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm

09:29, 14/07/2023 [GMT+7]

 

HĐND huyện Tuy An (Khóa XVIII) khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm
HĐND huyện Tuy An (Khóa XVIII) khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm

Sáng 13/7, HĐND huyện Tuy An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm 2023 và quyết định những nội dung, chỉ tiêu quan trọng trong những tháng còn lại của năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng địa phương đã triển khai thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, đã đưa tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 986 tỷ đồng, đạt 59,85% so với kế hoạch, tăng 6,38% so với cùng kỳ. Giá trị công nghiệp - xây dựng thực hiện hơn 2.121 tỷ đồng, đạt 51,3% so với kế hoạch, tăng 26,7%. Giá trị hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thực hiện 3.195 tỷ đồng, đạt 51,2%, tăng 14,8%. Thu ngân sách Nhà nước hơn 73,7 tỷ đồng, đạt 54% so với dự toán tỉnh giao….

Trong những tháng còn lại của năm 2023, huyện Tuy An tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện. Chú trọng phát triển mạnh thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Kỳ họp HĐND huyện Tuy An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2 ngày 13  và 14/7. Kỳ họp này sẽ thông qua 6 Nghị quyết. 

KHẮC NHO