Phú Yên: 40 tỉ đồng xây dựng chuỗi giá trị lâm nghiệp

14:47, 07/10/2019 [GMT+7]

 

Phú Yên: 40 tỉ đồng xây dựng chuỗi giá trị lâm nghiệp
Phú Yên: 40 tỉ đồng xây dựng chuỗi giá trị lâm nghiệp

 

40 tỉ đồng là số tiền mà Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ Phú Yên thành lập mới các HTX Lâm nghiệp. Mục tiêu của chương trình này nhằm xây dựng chuỗi giá trị lâm nghiệp gắn với thị trường xuất khẩu gỗ và nguyên liệu từ gỗ, phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững.

Kế hoạch phát triển HTX Lâm nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững kéo dài từ nay đến năm 2024 với tổng kinh phí dự tính gần 394 tỉ đồng. Tại Phú Yên, Liên minh HTX Việt Nam và Liên Minh HTX Phú Yên tập trung các nội dung như tuyên truyền, bồi dưỡng nguồn nhân lực; triển khai các dịch vụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp như kỹ thuật lâm sinh, xây dựng vườn ươm mới, công tác bảo vệ rừng, xây dựng và lấy chứng chỉ rừng FSC, khai thác sản phẩm gỗ rừng trồng, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, phối hợp với các nhà khoa học, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng, tạo đầu ra cho sản phẩm. Qua đó giúp người dân ở Phú Yên cải thiện kinh tế từ phát triển lâm nghiệp bền vững.

Phú Yên đang phấn đấu đến năm 2024 có từ 9 đến 10 HTX Lâm nghiệp hoạt động hiệu quả; Mỗi năm thành lập mới từ 2 đến 3 HTX Lâm nghiệp; 90% rừng sản xuất của thành viên có chứng chỉ FSC, 100% sản phẩm từ lâm nghiệp của thành viên do HTX trực tiếp liên kết tiêu thụ và xây dựng vùng nguyên liệu sản phẩm lâm nghiệp trên diện tích 8.000ha…./.

Như Nguyện