Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch nông thôn

12:19, 24/09/2018 [GMT+7]

 

Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch nông thôn
Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch nông thôn


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1205/QÐ-TTg điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Theo đó, điều chỉnh mức vốn cho vay được quy định tại Quyết định số 18/2014/QÐ-TTg ngày 3-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Ðiều 3 của Quyết định số 62/2004/QÐ-TTg ngày 16-4-2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như sau: Mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 10 triệu đồng/hộ (thay vì sáu triệu đồng/hộ như quy định cũ). Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25-9.

Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện giải ngân chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Sau 14 năm thực hiện, đến nay tổng dư nợ chương trình đạt 28.961 tỷ đồng với hơn 2,7 triệu hộ còn dư nợ. Doanh số cho vay lũy kế đến nay đạt trên 55 nghìn tỷ đồng với hơn 6,3 triệu hộ được vay vốn. Nguồn vốn giúp xây dựng trên 11 triệu công trình nước sạch và công trình vệ sinh trong cả nước.

Biên tập