Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh năm 2023

06:43, 30/01/2024 [GMT+7]

Sáng ngày 29.1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Đại Dương, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; Cao Thị Hòa An, PBT TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Bảo Minh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh năm 2023
Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh năm 2023

Trong năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp được chú trọng; các cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng quan tâm giải quyết. Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị chuyên đề về công tác tiếp dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử chuyển biến tích cực, nhất là các vụ án sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh, tạo tác dụng cảnh tỉnh, răn đe đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được phổ biến, quán triệt Quy định số 131 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và Quy định số 132 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh năm 2023
Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, năm 2024, được xác định là năm “tăng tốc” trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì vậy không được chủ quan, tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, không nóng vội, phải tiến hành kiên trì, kiên quyết đấu tranh quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn, làm cho Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện nghiêm quy định công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử chống đối và kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị ngay tại cơ sở. Xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; hết sức chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu, nói phải đi đôi với làm, nhất là người đứng đầu, cán bộ quản lý.

Đức Hưng