Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2024

09:26, 11/01/2024 [GMT+7]

Sáng ngày 10.1, Ban Nội Chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Yên có các đồng chí Phạm Đại Dương, UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo; Đào Bảo Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Ban trực Chỉ đạo cùng lãnh đạo các sở, ban, sở, ngành liên quan.

Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2023, ngành nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, ngành nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: ngành Nội chính Đảng và BCĐ PCTNTC Trung ương, cấp tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, CCTP; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. BCĐ PCTNCT cấp tỉnh chủ động, tích cực nắm bắt thông tin tố cáo và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để xảy ra các điểm nóng gây diễn biến phức tạp; tích cực kiểm tra giám sát, địa bàn, cơ quan nhạy cảm mà dư luận nêu các dấu hiệu, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, lãnh đạo công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước về xây dựng văn hóa liêm chính từng bước kiên quyết làm giảm, tiến tới xóa bỏ tham nhũng, hạch sách nhân dân. Đặc biệt, người đứng đầu các cấp ủy phải mẫu mực nêu gương, gương mẫu sẽ tạo được uy tín lớn trong nhân dân. Qua đó, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân với Đảng, nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân./.

Đức Hưng