HĐND tỉnh và HĐND thị xã tiếp xúc cử tri xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Vinh sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

09:11, 18/07/2023 [GMT+7]

 

HĐND tỉnh và HĐND thị xã tiếp xúc cử tri xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Vinh sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
HĐND tỉnh và HĐND thị xã tiếp xúc cử tri xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Vinh sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Ngày 17/7, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII gồm: Đại tá Lương Kế Điềm –UVBTV TU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trần Lăng – Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên, Nguyễn Phi Hổ - Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã Đông Hòa cùng Tổ đại biểu HĐND thị xã khóa II đã về tiếp xúc với cử tri xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Vinh (TX Đông Hòa) sau  kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Tại 2 điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa VIII, HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021- 2026; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thị xã vừa được thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Cử tri xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Vinh kiến nghị một số vấn đề về: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tu sửa đường bê tông Hòa Vinh đi Hòa Hiệp Bắc; Sớm hoàn thiện và đưa vào hoạt động chợ trung tâm phường Hòa Vinh; siết chặt tình hình vi phạm an ninh trật tự ở khu dân cư…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Đông Hòa cùng lãnh đạo 2 địa phương đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, tổng hợp trình ra tại kỳ họp HĐND tỉnh, thị xã trong thời gian tới.

 

MINH HUYỀN