Tiếp tục mở rộng các lớp học tiếng Anh chương trình thí điểm

10:22, 21/05/2018 [GMT+7]

 

Tiếp tục mở rộng các lớp học tiếng Anh chương trình thí điểm
Tiếp tục mở rộng các lớp học tiếng Anh chương trình thí điểm


Sở GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục triển khai mở rộng các lớp học tiếng Anh chương trình thí điểm theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 trong năm học 2018-2019.

Theo đó, các Trường tham gia cần có cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định, có đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng và đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh và phương pháp dạy - học tiếng Anh. Học sinh tuyển vào phải đủ năng lực ngoại ngữ để học tiếp chương trình mới. Những trường THCS và THPT tham gia triển khai thí điểm môn tiếng Anh từ các năm học trước phải tiếp tục triển khai dạy học tiếng Anh theo chương trình này trong năm học mới. Các trường THPT có kể hoạch mở các lớp đầu cấp học chương trình thí điểm trong năm học 2018-2019 đề nghị có công văn báo cáo Sở GD&ĐT.

Học sinh THCS bắt đầu Chương trình từ lớp 6 cần có năng lực tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 1 và có năng lực tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 2 đối với học sinh THPT theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với cả 2 cấp học, chỉ chọn học sinh đạt yêu cầu năng lực tối thiểu từ 5 điểm trở lên theo học chương trình mới../.

 Lê Hùng