Dấu Ấn Hoạt Động Của HĐND Tỉnh Phú Yên Khoá VII, Nhiệm Kỳ 2016-2021

10:16, 27/01/2021 [GMT+7]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xem từ ngàyđến ngày
.

PS - Đảm Bảo ATTP Trong Dịp Tết Và Mùa Lễ Hội Xuân 2021