Nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng

Nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng

15:44 | 25/05/2023

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, đến nay, Phú Yên có nhiều sản phẩm đã được chứng nhận và phát huy hiệu quả. Công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP được tập trung thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

.
.
Xem bài theo ngày
.