Xung quanh việc xử lý lấn chiếm đất trái phép làm hồ nuôi tôm tại xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà

17:29, 13/09/2018 [GMT+7]

 

Xung quanh việc xử lý lấn chiếm đất trái phép làm hồ nuôi tôm tại xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà
Xung quanh việc xử lý lấn chiếm đất trái phép làm hồ nuôi tôm tại xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà


Căn cứ Quyết định 1712 ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên; Căn cứ Quyết định số 07 ngày 04/1/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, mặn vùng ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tại Kết luân số 03 ngày 06/7/2015, thời gian qua, UBND huyện Đông Hoà phối hợp các ngành chức năng của tỉnh tiến hành xử lý việc lấn chiếm đất nuôi tôm trái phép tại xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn 41 hồ tôm của 4 cá nhân vẫn chưa tháo dỡ, bàn giao mặt bằng đất cho Nhà nước.

Đây là toàn bộ khu nuôi tôm trên cát thuộc thôn Uất Lâm, xã Hoà Hiệp Bắc của 4 hộ dân chưa chấp hành Thông báo số 191 ngày 06/7/2018 của UBND huyện Đông Hoà về việc thu hồi đất nuôi tôm cao triều thuộc dự án của Sở Khoa học và Công nghệ tại xã Hoà Hiệp Bắc. Tổng số hồ tôm chưa tháo gỡ, bàn giao mặt bằng đất cho Nhà nước trước ngày 30/6/2018 theo tinh thần của Thông báo 191 là 41 hồ với tổng diện tích 14,4ha của 4 cá nhân gồm ông Nguyễn Đình Ngô 10 hồ; ông Võ Ngọc Thìn 7 hồ, ông Dương Bình Thanh 21 hồ và bà Phạm Thị Yến Ngọc 3 hồ ...

Diện tích khu nuôi tôm trên cát thuộc thôn Uất Lâm, xã Hoà Hiệp Bắc được hình thành từ dự án "Xây dựng mô hình trang trại nuôi tôm sú trên triều do Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan chủ trì, được triển khai từ quý 4/2001 đến quý 4/2003 là kết thúc. Dự án có 7 hộ tham gia (trong đó ông Nguyễn Đình Ngô và bà Phạm Thị Yến Ngọc không có tên trong danh sách tham gia thực hiện dự án) và đã được UBND xã Hoà Hiệp Bắc ký hợp đồng thuê đất với diện tích là 5000m2 mỗi hộ, thời gian thuê đất 5 năm, từ ngày 25/4/2002 đến 25/4/2006.

Theo báo cáo 372 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên về việc sử dụng đất nuôi tôm cao triều tại xã Hoà Hiệp Bắc thì đến cuối năm 2003 dự án kết thúc, việc thuê đất của các hộ dân với UBND xã Hoà Hiệp Bắc không còn liên quan đến dự án. Tuy nhiên để tạo việc làm sau khi kết thúc dự án, UBND xã Hoà Hiệp Bắc tiếp tục cho thuê đất đối với các hộ nói trên đến 31/12/2011. Từ năm 2012 đến nay, UBND xã Hoà Hiệp Bắc không ký hợp đồng thuê đất đối với các hộ nuôi tôm và thông báo chấm dứt hoạt động thuê đất. Như vậy việc các hộ nuôi tôm tại khu vực này từ năm 2012 đến nay là trái phép.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Đông Hoà tiến hành các biện pháp thu hồi đất khu vực này để bàn giao cho tỉnh phục vụ các mục đích kinh tế khác phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1712 ngày 23/10/2009 là đúng các quy định của pháp luật.

Theo UBND huyện Đông Hoà, tổng diện tích nuôi tôm cao triều khu vực xã Hoà Hiệp Bắc và thị trấn Hoà Hiệp Trung là hơn 94,8 ha, được chia làm 5 khu do 46 hộ gia đình cá nhân nuôi tôm với 221 hồ. Trước đó, UBND huyện Đông Hoà đã tổ chức đối thoại, vận động, giải thích. Kết quả ban đầu hầu hết các hộ đã thống nhất chấp hành chủ trương của tỉnh, huyện và tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho nhà nước. UBND huyện đã phối hợp BQL Khu kinh tế tiến hành san ủi mặt bằng với tổng diện tích 80,4ha với 180 hồ nuôi.

Hiện còn 4 cá nhân nói trên chưa thống nhất tự tháo dỡ bàn giao mặt bằng, tiếp tục bơm nước thả tôm trở lại, đồng thời đề nghị tiếp tục cho thuê đất để nuôi tôm. Trường hợp tháo dỡ thì nhà nước phải đền bù tài sản trên đất, hỗ trợ tháo dỡ...

Hiện, Huyện Đông Hoà tiếp tục vận động các hộ dân còn lại chưa tháo dỡ hồ tôm trái phép chấp hành các quy định của Nhà nước. Trường hợp không chấp hành huyện, xã Hoà Hiệp Bắc sẽ hoàn tất các thủ tục để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật./.

Lê Biết - Quốc Hoàn