Huyện Phú Hòa hoàn thành diễn tập KVPT năm 2022

09:26, 30/09/2022 [GMT+7]

 

Huyện Phú Hòa hoàn thành diễn tập KVPT năm 2022
Huyện Phú Hòa hoàn thành diễn tập KVPT năm 2022

 

Sau gần 3 ngày (từ ngày 27 đến 29 tháng 9) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập KVPT huyện Phú Hòa năm 2022 với mật danh “PH-22”, đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch của tỉnh, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, được Ban chỉ đạo Diễn tập tỉnh đánh giá là hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Theo đánh giá của ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh, trong diễn tập vận hành cơ chế, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chín quyền, LLVT, ban, ngành, mặt trận của huyện Phú Hòa đã nắm chắc các bước và thực hiện đúng trình tự, đầy đủ nội dung, bảo đảm thời gian trong chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến phòng thủ. Các vai tập thể hiện tốt vị trí, vai trò, vận hành đúng nguyên tắc, nhạy bén trong phát hiện diễn biến mới và tập trung điều hành, xử trí, kết luận, giải quyết tốt các tình huống. Ban CHQS, công an thể hiện khá tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành. Qua diễn tập, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến và bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tình hình mới.

Tấn Nghĩa