Đoàn thanh niên xã Ea Lâm tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thù địch

10:25, 29/09/2022 [GMT+7]

 

Đoàn thanh niên xã Ea Lâm tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thù địch
Đoàn thanh niên xã Ea Lâm tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thù địch

 

Nghị quyết 35, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã được các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể huyện Sông Hinh tích cực triển khai thực hiện với nhiều hoạt động hiệu quả. Điển hình như ở Đoàn thanh niên  xã vùng cao Ea Lâm.

Đây là một trong những buổi tuyên truyền lưu động do xã Đoàn Ea Lâm tổ chức. Nội dung hôm nay là câu chuyện truyền thanh trong đó có cuộc tranh luận giữa Ma Tê và Ma Nơ về “Tin lành Đấng Chrits Tây Nguyên”. Với những lời lẽ thực tế, dẫn chứng sinh động, cuối cùng Ma Tê và Ma Nơ cũng đã hiểu ra rằng hoạt động của đạo “Tin lành Đấng Chrits Tây Nguyên” là trái pháp luật, là tổ chức phản động. Câu chuyện phát thanh bằng tiếng của người Ê Đê gần gũi buôn làng đã giúp người nghe dễ hiểu, dễ cảm nhận, tác động tích cực đến nhận thức của người dân địa phương.

Xã Ea Lâm phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, là địa bàn giáp ranh với các tỉnh Tây Nguyên. Đây cũng là nơi mà các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo thường xuyên lui tới lôi kéo thành lập tổ chức, từ đó lợi dụng hội họp để kích động người nhẹ dạ cả tin chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của người dân. Gần đây nhất là đạo “Tin lành Đấng Chrits Tây Nguyên” trái pháp luật. Nhằm kịp thời đấu tranh, phản bác, Đoàn xã Ea Lâm đã triển khai nhiều giải pháp tích cực.

Những ngày này, Ea Lâm rộn ràng, phấn khởi với vụ lúa Hè thu bội thu nhờ các công trình thủy lợi hàng chục tỷ đồng do Nhà nước đầu tư. Đông đảo người dân cũng đã nhận diện được bộ mặt thật của cái gọi “Tin lành Đấng Chrits Tây Nguyên” và tích cực lên án, phản bác. Bình yên buôn làng được bảo vệ vững chắc. Kết quả đó thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Đoàn thanh niên và cả hệ thống chính trị địa phương với Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ”./.

Văn Thùy