Khảo sát công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại trường Cao đẳng nghề Phú Yên

08:13, 12/09/2023 [GMT+7]

 

Khảo sát công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại trường Cao đẳng nghề Phú Yên
Khảo sát công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại trường Cao đẳng nghề Phú Yên

Chiều 11/9, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do Trưởng ban Đặng Thị Hồng Nga làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động tại trường Cao đẳng nghề Phú Yên, giai đoạn 2017 - 2022.

Qua báo cáo kết quả đạt được, thảo luận làm rõ những hạn chế, khó khăn tại buổi khảo sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đặng Thị Hồng Nga ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người học; nhà trường không ngừng bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề; phương thức đào tạo nghề linh hoạt, vừa đào tạo ở nhà trường, vừa đào tạo tại doanh nghiệp để người lao động quen dần với môi trường làm việc và đáp ứng ngay yêu cầu công nghệ của doanh nghiệp... Tuy nhiên, công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh chưa đạt mục tiêu của Kế hoạch số 161 ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Phú Yên: về triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”; đầu vào học sinh học các lớp trình độ trung cấp còn thấp, dẫn đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lao động chưa cao.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đặng Thị Hồng Nga đề nghị trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục tăng cường truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp để phụ huynh, người học hiểu hơn về giáo dục nghề nghiệp, về Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, thực hiện hiệu quả mô hình đào tạo kép giữa nhà trường và doanh nghiệp phù hợp nhằm tạo đột phá nâng cao chất lượng đào tạo nghề... Đoàn khảo sát HĐND cũng ghi nhận các kiến nghị, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ nhà trường thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp của nhà trường và giải quyết việc làm cho người lao động.

An Bang, Quốc Hoàn