Tiếp tục xây dựng và nhân rộng thành quả từ phong trào thi đua Phú Yên đoàn kết, sáng tạo

07:19, 12/06/2023 [GMT+7]

Sau hơn 4 năm phát động, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện phong trào. Qua phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng thành quả từ phong trào thi đua Phú Yên đoàn kết, sáng tạo
Tiếp tục xây dựng và nhân rộng thành quả từ phong trào thi đua Phú Yên đoàn kết, sáng tạo

Toàn tỉnh hiện có 28 mô hình, sáng kiến triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đang duy trì hoạt động và được nhân rộng tại các địa phương, đơn vị. Hàng năm, các địa phương đều có tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng các mô hình để từ đó nhân rộng hơn để thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân…

Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua Phú Yên đoàn kết, sáng tạo giai đoạn 2021-2023 tại ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Hồng Nam cho biết, qua đợt kiểm tra tại cơ sở lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ có những kiến nghị, đề xuất và đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện phong trào thi đua Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Đức Hưng