TP. Tuy Hòa: Thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất

09:48, 22/08/2023 [GMT+7]

Sáng 21.8, UBND TP. Tuy Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định hợp nhất Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa. 

TP. Tuy Hòa: Thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
TP. Tuy Hòa: Thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất

Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP. Tuy Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND TP. Tuy Hòa, đi vào hoạt động kể từ ngày 21/8/2023 do ông Trà Kim Hội làm Giám đốc, với 75 cán bộ, viên chức, lao động. Ban thực hiện chức năng của chủ đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện các dự án xây dựng theo phân công của UBND thành phố Tuy Hòa và theo quy định của pháp luật; đầu tư hạ tầng, thực hiện quản lý, sử dụng đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn; tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố Cao Đình Huy đề nghị tập thể Ban quản lý triển khai thực hiện ngay các công việc đang thực hiện của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất trước khi hợp nhất đảm bảo liên tục, không để gián đoạn, thực hiện sắp xếp bố trí viên chức hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và cơ cấu tổ chức được phê duyệt./.

Hồng Thủy – Đắc Lâm