Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sông Hinh

07:38, 14/06/2023 [GMT+7]

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sông Hinh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sông Hinh

Huyện Sông Hinh khắc phục những khó khăn, tiếp tục đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng địa phương. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Đại Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi làm việc giữa BTV Tỉnh ủy với BTV huyện ủy Sông Hinh theo Quy chế để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Sông Hinh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dược tổ chức vào chiều ngày 13/6. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chỉ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sông Hinh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sông Hinh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Huyện ủy, BTV huyện ủy Sông Hinh đã triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Tình hình phát triển kinh tế càng được nâng cao, đời sống người dân ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm. Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 2,3%. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn thiện. Đời sống văn hóa-xã hội của người dân ngày càng nâng lên. Đặc biệt, quốc phòng-an ninh, nội chính luôn xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, tình hình an ninh, chính trị giữ vững.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã trao đổi, đưa ra nhiều giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, an ninh-quốc phòng toàn dân. Xây dựng thế trận lòng dân để giữ vững an ninh chính trị địa phương. Nâng cao công tác tuyên truyền, công tác dân vận, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sông Hinh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Sông Hinh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của huyện Sông Hinh. Đối với công tác xây dựng Đảng, Chính trị,  BTV Huyện ủy đã có những chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an ninh chính trị, kinh tế xã hội địa phương. Là một trong ba huyện miền núi của tỉnh, điều kiện còn nhiều khó khăn địa phương vẫn còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra; Huyện ủy cần xác định phương hướng phát triển, tiếp tục đổi mới, nâng cao phương pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng chí đề nghị BTV huyện ủy tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, thống nhất cách làm đảm bảo đúng thời gian, chất lượng. Khắc phục các hạn chế về quản lý đất đai, rừng, khai thác khoáng sản; cải cách hành chính. Phát huy, khai thác bền vững lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, du lịch...nâng cao đời sống người dân địa phương (nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số), thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định các thế lực thù địch luôn tận dụng thời điểm khó khăn về kinh tế của đất nước, sự thiếu thông tin của người dân để kích động chống phá Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Huyện ủy Sông Hinh không chủ quan, tiếp tục nắm địa bàn, tình hình, tập trung công tác tuyên truyền, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn và trên không gian mạng.

Tại buổi làm việc, Huyện ủy Sông Hinh cũng đã kiến nghị với BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc: sớm triển khai Đề án liên thông biên chế cán bộ cấp xã với cấp huyện tiến tới phân định cán bộ, công chức theo Nghị quyết Chính phủ; Vấn đề quy định tuổi cán bộ đoàn các cấp để thuận tiện cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ; Dự án tái định cư di dân khỏi vùng ngập lũ thôn Hà Giang, xã Sơn Giang; Đầu tư xây dựng Thao trường huấn luyện, Căn cứ chiến đấu của huyện...Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các đơn vị, ngành chức năng có chỉ đạo, nghiên cứu giải quyết các kiến nghị của địa phương.

Như Thùy, Thế Hoan