Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 60%

06:31, 06/07/2019 [GMT+7]

 

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 60%
Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 60%


6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được hơn 3.320 tỷ đồng, đạt hơn 60% so dự toán năm. Trong đó, các khoản thu nội địa được hơn 2.770 tỷ đồng; thuế xuất nhập khẩu được hơn 540 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Cục thuế Phú Yên, 6 tháng đầu năm, các dự án điện mặt trời, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền bán quyền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường…là những khoản thu tăng cao so với cùng kỳ, góp phần thu vượt tiến độ đề ra.

Trong quý III, quý IV, Cục thuế Phú Yên tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, Thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, Tiền cấp quyền khai thác KS; các đơn vị có tiến độ thu chậm, đồng thời phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất … để thu nộp vào ngân sách./.

Huyền Trang