Chủ động, khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục với bão số 12 và mưa lũ sau bão

13:18, 10/11/2020 [GMT+7]

 

Chủ động, khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục với bão số 12 và mưa lũ sau bão -1
Chủ động, khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục với bão số 12 và mưa lũ sau bão -1

 

Chủ động, khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục với bão số 12 và mưa lũ sau bão -2
Chủ động, khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục với bão số 12 và mưa lũ sau bão -2

 

Chủ động, khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục với bão số 12 và mưa lũ sau bão -3
Chủ động, khẩn trương triển khai công tác ứng phó, khắc phục với bão số 12 và mưa lũ sau bão -3