Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023

08:44, 11/09/2023 [GMT+7]

Sáng 8/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Lê Thanh Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023
Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023

Trong tháng 8/2023, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã tập trung thực hiện, giải quyết các công việc thường xuyên và phát sinh giữa hai Kỳ họp HĐND; tổ chức hoạt động giám sát thường xuyên việc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh và giám sát, khảo sát chuyên đề; tiếp nhận 29 lượt công dân/32 nội dung phản ánh, kiến nghị đã kết luận, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; tiếp nhận, phân loại chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử lý 23 đơn thư phản ánh của công dân gửi đến HĐND tỉnh.

Trong tháng 9, HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là các chủ trương, chính sách mới để sớm cụ thể hóa thành các nghị quyết của HĐND các cấp, tạo hành lang pháp lý triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; rà soát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh đảm bảo theo kế hoạch đề ra;... Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất kết quả đạt được làm cơ sở dự báo tình hình kinh tế trong những tháng tiếp theo, đồng thời có giải pháp cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực để tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong những tháng cuối năm 2023.

An Bang, Quốc Hoàn