Dư nợ cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ gần 640 tỉ đồng

09:43, 26/12/2023 [GMT+7]

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Phú Yên, đến nay, dư nợ cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh gần 640 tỉ đồng, đạt 97,9% kế hoạch, tăng gần 347,6 tỉ đồng so với đầu năm 2023, với 13.344 lượt khách hàng vay vốn.

Dư nợ cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ gần 640 tỉ đồng
Dư nợ cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ gần 640 tỉ đồng

 Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 379,4 tỉ đồng, tăng hơn 239,4 tỉ đồng so với đầu năm, với 8.073 khách hàng còn dư nợ. Cho vay nhà ở xã hội hơn 146,4 tỉ đồng, tăng gần 74 tỉ đồng so với đầu năm, với 375 hộ còn dư nợ. 

  Cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28 hơn 62,3 tỉ đồng, tăng hơn 35,3 tỉ đồng so với đầu năm, với 1.170 hộ còn dư nợ.

  Cho vay học sinh, sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến hơn 48 tỉ đồng với 3.660 hộ còn dư nợ. Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 hơn 3,6 tỉ đồng với 66 cơ sở còn dư nợ.

  Cũng theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Phú Yên, đối với các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11 nói trên, chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giải ngân kịp thời, công khai, minh bạch, 100% nguồn vốn được phân bổ đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Sau khi giải ngân, ngân hàng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tư vấn, hướng dẫn để hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống gia đình.

Thế Hoan