BAN CHỈ ĐẠO TW VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI: BÁO CÁO CÔNG TÁC TRỰC BAN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NGÀY 10/11/2019

11:16, 11/11/2019 [GMT+7]