Tuy An: Chủ động phòng, chống bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò

08:37, 13/02/2020 [GMT+7]

 

Tuy An: Chủ động phòng, chống bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò
Tuy An: Chủ động phòng, chống bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò

 

Hiện trên địa bàn huyện Tuy An có đàn trâu, bò trên 37.000 con. UBND huyện này vừa triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò năm 2020.

Theo đó, công tác phòng, chống bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò năm 2020 được huyện Tuy An triển khai thực hiện với 04 nội dung, gồm phòng bệnh bằng vắc xin, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng, giám sát bệnh và xử lý gia súc mắc bệnh tụ huyện trùng.

Trong đó, việc xử lý bệnh bằng tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng được thực hiện 2 đợt, đợt I từ tháng 3 - tháng 4 và đợt II từ tháng 9 - tháng 10. Chủ động phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, nơi cơ sở giết mổ và phương tiện vận chuyển động vật, khu vực có ổ dịch xảy ra, các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao xảy ra, tái phát dịch bệnh. Tăng cường giám sát lâm sàng nhằm kịp thời phát hiện bệnh và có biện pháp xử lý bệnh hiệu quả./.

Khắc Nho