Phân bổ 10.000 lít thuốc sát trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

10:36, 11/02/2020 [GMT+7]

 

Phân bổ 10.000 lít thuốc sát trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Phân bổ 10.000 lít thuốc sát trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

 

UBND tỉnh vừa có Thông báo phân bổ 10.000 lít thuốc sát trùng Navet-Iodine cho các địa phương thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, huyện Phú Hòa được phân bổ 1.600 lít; huyện Tây Hòa và Tuy An, mỗi địa phương được phân bổ 1.500 lít; huyện Đông Hòa 1.200 lít; huyện Đồng Xuân 1.000 lít; thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, mỗi địa phương 900 lít; huyện Sông Hinh 800 lít; huyện Sơn Hòa 600 lít.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố phân bổ hóa chất sát trùng để sử dụng đúng quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện.

Mỹ Luận- Đức Hưng