Tiếp tục khắc phục cảnh báo thẻ vàng trong khai thác hải sản của EU

15:56, 10/06/2019 [GMT+7]

 

Tiếp tục khắc phục cảnh báo thẻ vàng trong khai thác hải sản của EU
Tiếp tục khắc phục cảnh báo thẻ vàng trong khai thác hải sản của EU

 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EU) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, UBND các địa phương ven biển tích cực phối hợp thực hiện nghiêm túc các giải pháp, nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá bao gồm: tàu cá đánh bắt nguồn lợi thủy sản và tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản, đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải được cấp giấy phép theo quy định; không cấp lại giấy phép đối với tàu cá nằm trong danh sách tàu cá IUU; thu hồi giấy phép khai thác đối với tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản. Tham mưu UBND tỉnh công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng lộng và vùng ven bờ; trên cơ sở đó, tổ chức xét cấp giấy phép khai thác theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý cảng cá thực hiện việc thu, nộp sổ nhật ký khai thác báo cáo khai thác theo quy định; chỉ đạo Chi cục Thủy sản tăng cường kiểm tra xử lý các chủ tàu có hành vi không nộp sổ nhật ký khai thác, không trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định đối với các tàu cá bắt buộc phải trang bị thiết bị giám sát hành trình (tàu từ 15m trở lên).

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo các văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra kiểm soát nghề tại các cảng thực hiện nghiêm việc kiểm tra tàu cá xuất bến, nhập bến theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, chậm nhất trước ngày 30/9/2019; khuyến khích tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với người đứng đầu chính quyền các cấp khi để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản…                                                                                                                 

Biên tập