Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổng kết năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018

08:38, 01/04/2018 [GMT+7]

Chiều 29/3, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trần Hữu Thế chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổng kết năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018
Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổng kết năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018


Năm 2017, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện nhiều nội dung chương trình, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Các HTX từng bước có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy, chuyển đổi phương thức hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Đến nay toàn tỉnh có 113 HTX và 01 liên hợp HTX đang hoạt động với tổng số vốn trên 415 tỉ đồng, doanh thu bình quân của 1 HTX là 2,47 tỉ đồng/năm. Về chất lượng, hiện có 49 HTX hoạt động khá, giỏi, 54 HTX hoạt động trung bình và 11 HTX hoạt động yếu. Trong năm cũng tổ chức thành lập mới 2 HTX và tiến hành hợp nhất các HTX yếu thành các HTX mạnh, đủ sức đưa kinh tế tập thể địa phương phát triển.

Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế tập thể đã đề ra trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trần Hữu Thế đề nghị: BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể của tỉnh cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao công tác quản lý HTX cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh việc hình thành các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, đổi mới cách làm giúp nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển KT-XH. Liên minh HTX cần phối hợp tốt với hệ thống ngân hàng nhằm tạo nguồn vốn cho các HTX phát triển. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần đưa ra chính sách hỗ trợ và phát triển kinh tế tập thể ở địa phương, tạo điều kiện cho các HTX tham gia vào hoạt động ở địa phương để tăng nguồn thu cho các HTX...

Tin, ảnh Đắc Lâm