Số 296/CV-BCĐ V/v áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19

21:23, 18/07/2021 [GMT+7]

 

Số 296/CV-BCĐ V/v áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 (1)
Số 296/CV-BCĐ V/v áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 (1)

 

Số 296/CV-BCĐ V/v áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 (2)
Số 296/CV-BCĐ V/v áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 (2)