Phú Yên quyết tâm thực hiện Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh

21:49, 25/02/2021 [GMT+7]

 

Phú Yên quyết tâm thực hiện Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh
Phú Yên quyết tâm thực hiện Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 với phương châm “vì một Việt Nam xanh”, tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và triển khai đề án trồng mới ít nhất 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2025. Với quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, nhiều giải pháp quyết liệt đã được triển khai, là tiền đề để Phú Yên sớm hoàn thành Đề án với mục tiêu xây dựng Phú Yên xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

Với Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, Phú Yên đặt mục tiêu cụ thể, sẽ trồng 12 triệu cây trồng phân tán và 3 triệu cây trồng rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất mục đích gỗ lớn; bình quân hàng năm tỉnh sẽ trồng 3 triệu cây xanh theo đề án.

Ngoài ra các ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trồng khoảng 6.000 cây rừng, góp phần bảo vệ môi trường, nâng độ che phủ rừng, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo thành môi trường trong lành, xây dựng tỉnh Phú Yên xanh hơn, đáng sống hơn. Điểm nổi bật của Đề án đó là sẽ huy động tối đa các nguồn xã hội hóa cùng tham gia thực hiện. Tín hiệu đáng mừng ngay tại Lễ phát động Tết trồng cây mới đây, Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh của Phú Yên đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh với số tiền hỗ trợ bước đầu là 5 tỉ đồng. Là doanh nghiệp chuyên về phát triển trồng rừng, công ty TNHH Bảo Châu Phú Yên cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong hưởng ứng thực hiện đề án này với sự đóng góp bước đầu 2 triệu cây giống.

Tại Tp Tuy Hòa, thực hiện Đề án, Tp Tuy Hòa đặt mục tiêu sẽ trồng mới 2 triệu cây xanh trong 5 năm tới. Trong định hướng phát triển của TP Tuy Hòa, việc duy trì và phát triển hệ sinh thái là yếu tố được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Để thực hiện mục tiêu này, Tp Tuy Hòa cũng sẽ xây dựng nguồn quỹ từ xã hội hóa để tập trung trồng, chăm sóc và phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố xác định, cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp, yếu tố quyết định để đề án hoàn thành chính là sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Phú Yên đã luôn quan tâm phát động, tổ chức phong trào trồng cây nói riêng và các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái nói chung. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã triển khai rồng rừng tập trung được hơn 32 ngàn ha, nâng tỉ lệ che phủ rừng năm 2020 của tỉnh lên 45,09%, vừa phát triển kinh tế lâm nghiệp vừa góp phần phòng hộ, bảo vệ môi trường. Đề án trồng mới 15 triệu cây xanh không chỉ hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ mà còn là bước cụ thể hóa nội dung đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra đó là “tăng tỉ lệ cây xanh ở đô thị và nông thôn, hướng tới mục tiêu vì một Phú Yên xanh”.

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, yêu cầu bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ đã và đang được Phú Yên cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực, mỗi người trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh, mỗi nhà góp một mảng xanh, mỗi khu dân dư góp một vùng xanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng mới ít nhất 15 triệu cây xanh trong 5 năm tới, để xây dựng Phú Yên trở thành nơi đáng sống, chung tay xây dựng đất nước ngày càng xanh, phát triển nhanh và bền vững./.

Hồng Thủy – Lê Hùng