Thông báo kết luận của Phó CT. UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt bão (cơn bão số 5) năm 2019

07:45, 30/10/2019 [GMT+7]

 

Thông báo của UBND tỉnh về cơn bão số 5
Thông báo của UBND tỉnh về cơn bão số 5

 

Thông báo của UBND tỉnh về cơn bão số 5
Thông báo của UBND tỉnh về cơn bão số 5

 

Thông báo của UBND tỉnh về cơn bão số 5
Thông báo của UBND tỉnh về cơn bão số 5