Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

09:00, 08/10/2019 [GMT+7]

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

 

Sáng nay 7/10, Tỉnh ủy Phú Yên phối hợp Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhận kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: cách mạng công nghệ 4.0 đã mang lại những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải không ngừng nỗ lực rèn luyện nâng cao trình độ, nghiệp vụ và phải thường xuyên cập nhật các nội dung, kiến thức mới phù hợp với tình hình thực tế. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia lớp học phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu; sau lớp học vận dụng có hiệu quả trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Việc vận dụng phải được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh tình trạng rập khuôn, máy móc.

Trong thời gian 5 ngày, từ 7 đến 12/10, 120 cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý được các giảng viên đến từ Trường Học viện Chính trị khu vực 3 trao đổi 8 chuyên đề về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa; Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: đặc trưng, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương của người lãnh đạo, quản lý; Cải cách nền hành chính công hiện nay; Công tác xây dựng Đảng và việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế. Lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2020./.

Nguyễn Hiền – Quốc Hoàn