Lấy ý kiến dự án các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

09:11, 12/09/2019 [GMT+7]

 

Lấy ý kiến dự án các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Lấy ý kiến dự án các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

 

Chiều 10/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đối với Luật Tổ chức Chính phủ, tất cả đại biểu tham dự thống nhất cao với dự thảo của Quốc hội. Hầu hết các đại biểu tham dự cũng thống nhất với dự thảo của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, để hoàn thiện dự án luật này, các đại biểu có ý kiến góp ý như: tại điểm e khoản 2 Điều 11 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cần quan tâm đến việc phân quyền, phân cấp cho các cấp chính quyền địa phương phải đảm bảo điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác; tại khoản 2, Điều 18, nên áp dụng phương án 1; khoản 3 của Điều 18 thì nên áp dụng phương án 2; có quy định cụ thể bao nhiêu biên chế cho từng cấp HĐND...

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp và chuyển đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 sắp tới./.

Đức Hưng