Thấm đẫm lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa

10:09, 29/08/2019 [GMT+7]

 

Thấm đẫm lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa
Thấm đẫm lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa


Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng - tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Di chúc của Bác là sự kết tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại; chứa đựng những giá trị lý luận - thực tiễn vượt thời gian; là sự tiên liệu những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đối với những người đã từng tham gia trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hơn ai hết họ thấm đẫm sâu sắc và luôn ghi nhớ những lời Bác dặn trước lúc đi xa.

“Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn.” Ngay đầu bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt để nói về cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Người đã dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và ngày thống nhất đất nước.

Bản Di chúc được viết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở vào giai đoạn ác liệt. Lúc đó, bà Nguyễn Thị Miễn là cán bộ phụ nữ công tác tại quân khu V. Bà Miễn cho rằng: dự báo này của Bác, đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của một lãnh tụ thiên tài.

Đã từng nằm lòng nhiều đoạn trong di chúc của Bác từ những ngày còn tham gia cách mạng, nay đã nửa thế kỷ trôi qua, từng câu, từng chữ trong bản di chúc vẫn luôn được người cựu chiến binh này ghi nhớ và tâm đắc.   

Nghiền ngẫm, ghi nhớ từng câu từng chữ trong Di chúc Bác viết, song với những người đã từng vào sinh ra tử trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc thì đạo đức, cốt cách, tư tưởng của Bác mới thực sự là điều mà họ ghi nhớ. Ghi nhớ để biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; ghi nhớ để học tập và làm theo gương Bác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ, nhưng những điều Người nói, Người viết, Người làm; đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng Người để lại cho chúng ta vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, một di sản vô giá, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức và phong cách của một vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già kính yêu kính yêu của dân tộc Việt Nam./.

Nguyễn Hiền – Quốc Hoàn