Phú Yên: Chỉ đạo triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường

14:33, 13/08/2019 [GMT+7]

 

Phú Yên: Chỉ đạo triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường
Phú Yên: Chỉ đạo triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường


Tỉnh Phú Yên đang triển khai chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường làm cho thế giới sạch hơn, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển hóa thành hành động đối với các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư. Đây cũng là định hướng và chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có phát triển du lịch.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng gắn liền với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đoàn thể và địa phương phải quyết liệt triển khai chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường, như tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; Tổ chức Hội thảo khoa học về định hướng bảo vệ môi trường gắn với quá trình phát triển kinh tế-xã hội; Hội nghị xử lý nước thải phân tán tại khu vực nông thôn và nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt. Đi đôi với đó là các hoạt động triển lãm trưng bày sản phẩm thân thiện môi trường; thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại chợ; hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ nghèo từ tài nguyên rác thải hữu cơ và nhiều hoạt động khác...

Trong thời gian qua, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đã được triển khai, tuy nhiên chỉ tập trung những chiến dịch vào các ngày về môi trường, những hoạt động thường xuyên tập trung những nhóm nhỏ, chưa được cộng đồng dân cư tham gia nên chưa tạo được sự lan toả  sâu rộng, trở thành chương trình hành động của từng địa phương./.

Quốc Hoàn