Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận

13:26, 09/07/2019 [GMT+7]

 

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận
Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận

 

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những công tác quan trọng được Uỷ ban MTTQ chú trọng triển khai nhiều năm nay. Ở tỉnh ta, thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động, phối hợp tổ chức nhiều đợt giám sát tại các địa phương liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Một chương trình giám sát về môi trường vừa được Đoàn giám sát Mặt trận TQ tỉnh tổ chức ở một số doanh nghiệp và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát với sự tham gia của các thành viên tổ chức chính trị xã hội cùng cơ quan chức năng đại diện sở Tài nguyên và Môi trường, thanh tra Môi trường đã trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp. Qua đợt giám sát, một số vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở cũng như những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và địa phương đối với vấn đề bảo vệ môi trường đã được đoàn ghi nhận và đề xuất lên các cấp ngành chức năng giải quyết. Đây là năm thứ 3 Mặt trận TQ tỉnh thành lập đoàn giám sát về chuyên đề môi trường, qua các lần thực tế, các thành viên trong đoàn đã có thêm nhiều kinh nghiệm để kết quả giám sát được hiệu quả.

Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị khóa XI, năm 2017, UB MTTQ tỉnh tiếp tục  đẩy mạnh hoạt động giám sát trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát được mở rộng ở nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như giám sát về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm… Thống kê 5 năm qua, UB Mặt trận tổ quốc tỉnh đã chủ trì giám sát 512 chuyên đề, phối hợp tham gia giám sát 824 chuyên đề. Để thực hiện tốt chương trình giám sát, khắc phục khó khăn hạn chế về chuyên môn, đối với từng nội dung giám sát, UB MTTQ tỉnh đều có sự phối hợp tham gia của từng ngành chức năng liên quan.

Hiện nay, các quy định, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận ngày càng được hoàn thiện, trong đó có Nghị quyết số 403 liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, là cơ sở quan trọng để MTTQ các cấp triển khai hiệu quả hơn nữa hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Công tác hậu giám sát cũng được Mặt trận tổ quốc đặc biệt chú trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Thời gian tới, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Thủy – Thế Hoan