Học Bác nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân

07:42, 20/05/2019 [GMT+7]

 

Học Bác nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân
Học Bác nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân

 

Hôm nay (19/5), kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác. Năm nay, cũng vừa tròn 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản di chúc chỉ khoảng 1.000 từ, nhưng đã gửi gắm những lời căn dặn và những tâm nguyện lớn lao của Bác trước lúc đi xa. Trong di chúc Bác viết: Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tỉnh đã ra sức học tập, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt trọng trách phục vụ nhân dân.

11 giờ trưa tại phòng 1 cửa UBND thị trấn Phú Hòa, cán bộ công chức vẫn làm việc rất nghiêm túc. Không còn người dân đến liên hệ giải quyết công việc, công chức văn phòng tranh thủ giải quyết số công việc còn lại, không để tồn đọng. Trong nhiều năm qua, hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn Phú Hòa đều được giải quyết đúng thời hạn. Đặc biệt, công tác chứng thực bản sao và các hồ sơ xác nhận đều được giải quyết trong ngày.

Trong 2 năm trở lại đây, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã thực hiện gửi thư xin lỗi người dân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hay có sai sót; gửi thư chúc mừng khi người dân có chuyện vui; gửi thư chia buồn khi trong gia đình có chuyện buồn. Những việc làm này không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với nhân dân mà hơn thế, giúp gắn kết mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân. Đáng mừng là đã có những địa phương suốt cả năm không phải gửi thư xin lỗi người dân vì trễ hẹn. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Đã có nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực được chính quyền và cấp ủy Đảng các cấp triển khai, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bài học về phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những cán bộ, đảng viên chưa tốt, có suy nghĩ lệch lạc, cũng được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc.    

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác gắn với cả quá trình cách mạng của dân tộc. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng bản di chúc của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị. Việc học tập và làm theo gương Bác cũng đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, cũng như mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là tinh thần trọng dân, gần dân, là công bộc của dân như lời Bác từng căn dặn./.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng