UBND tỉnh họp báo định kỳ quý 4 năm 2018

14:39, 04/01/2019 [GMT+7]

 

 UBND tỉnh tổ chức họp báo định kỳ quý 4 năm 2018
UBND tỉnh họp báo định kỳ quý 4 năm 2018


Ngày 03/01, UBND tỉnh tổ chức họp báo định kỳ quý 4 năm 2018. Tham dự họp báo có chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, PCT HĐND tỉnh Trần Văn Cư.  

Mở đầu buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương gửi đến các nhà báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong năm mới 2019 và mong năm 2019, Phú Yên sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đã đề ra. Đồng chí Phạm Đại Dương cho biết: Năm 2018, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu KT-XH, QP-AN, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt. Sự thành công này có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí.

Năm 2019 là năm bản lề cho kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020, UBND tỉnh xác định 6 nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Theo đó tỉnh tiếp tục xiết chặt kỷ cương hành chính; thực hiện luật quy hoach; tập trung phát triển kinh tế có trọng tâm trọng điểm; thực lập các thiết chế kinh tế xã hội; tăng cường công tác đối ngoại, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan trong và nước và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ quan báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, hiến kế cùng tỉnh những giải pháp khả thi, góp phần thực hiện thắng lợi và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí phát huy hơn nữa trách nhiệm xã hội, đảm bảo thông tin chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời phản biện những vấn đề lớn của tỉnh, về hoạt động của hệ thống hành chính các cấp, xây dựng bộ máy liêm chính, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả...góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Tại buổi họp báo, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và người phát ngôn các sở, ban, ngành của tỉnh cũng trả lời những vấn đề mà các nhà báo, các cơ quan báo chí quan tâm, đặc biệt là những nội dung xung quanh các dự án./.

Lê Biết - Quốc Hoàn